Chus Pato

 

(Traducción de Iris Cochón)

 

 

 

é o Nilo e é Cleopatra (Elisabeth Taylor) e é sublime, pero as palmeiras, a pequena doca de madeira, están rodeadas de amieiros, pálidos coma meniños mortos, e de carballos. Pero é o Nilo e unha imaxina as cheas e os limos tan fértiles e o comezo da escritura e os cultivos. Quizais eles estean tamén fartos dos oasis. E unha imaxina os templos. Pero o río é un río que baixa a cachón; un dos ríos duna nación lonxana, tumultuosa

porque ese cisne non debera estar aí, na poza, rentes dun amago de dique e as grandes pedras. É cando algo non debería estar aí pero aparece, como na Grecia arcaica un deus. Como perlas na boca (non os teus dentes, perlas). Perlas, na boca

coral nos labios; tes que velo, un abano de coral, celosías nos labios

de calquera xeito os seus labios eran magníficos

e diríase que tiñan coral

(ata arrincarlle o sangue)

 

 

es el Nilo y es Cleopatra (Elisabeth Taylor) y es sublime, pero las palmeras, el pequeño embarcadero de mandera, están rodeadas de alisos, pálidos como niñitos muertos, y de robles. Pero es el Nilo y una se imagina las crecidas y los légamos tan fértiles y el comienzo de la escritura y los cultivos. Quizá ellos estén también hartos de oasis. Y una se imagina los templos. Pero el río es un río que baja a borbotones; uno de los ríos de una nación lejana, tumultuosa

porque ese cisne no debiera estar ahí, en la charca, junto a un amago de dique y las grandes piedras. Es cuando algo no debería estar ahí pero aparece, como en la Grecia arcaica un dios. Como perlas en la boca (no tus dientes, perlas)

coral en los labios; hay que verlo, un abanico de coral, celosías en los labios

de cualquier modo sus labios eran magníficos

y se diría que tenían coral

(hasta arrancar su sangre)

 

SUMARIO